کمیته داوران کنفرانس

مدیر عامل

شرکت دانش بنیان مهندسی آلا و

مشاور حوزه استارت آپهای بین الملل

 

مهندس فاطمه نام نیک

دبیر کمیته داوران

 

اسامی اعضای کمیته داوران

 دکتر فهیمه محمدزاده  دکتر لیلا حامدی دکتر حسین دلداری
 دکتر محمد سالاریان  دکتر علیرضا شیرمرز دکتر محمد علی صنیعی
 دکتر علیرضا سروش دکتر سید رضا نبوی دکتر احسان منصوري
 دکتر محسن قلي زاده  دکتر ولی سرلک  دکتر احسان موسوی خانقاه
دکتر سید رضا نبوی  دکتر مجید خلجی  دکتر مهدی خاشعی
دکتر سیدسعید شفایی دکتر زهرا زجاجی  دکتر مسعود احمدوند
دکتر علیرضا قنبری  دکتر محمد مرادی  دکتر سهیلا صادقی رام
دکتر مهدی منصوری  دکتر علیرضا ارشدی خمسه دکتر رضا سمیع زاده
دکتر احسان براتی دکتر منیره حسینی دکتر سوده حسینی
 دکتر مریم کیابد دکتر سید امیر رضا ابطحی دکتر سید مهدی جامعی
 دکتر زهرا رضایی  دکتر فرید خوش الحان دکتر صدیقه خوشنویس
 دکتر جلیل نورمحمدی دکتر محمد طهماسبی دکتر راحیل حسینی
 دکتر بابک فولادی نیا دکتر رضا یوسفی زنوز دکتر مانی زارعی
دکتر بهادر شجاعی مهر دکتر ایمان بادروح دکتر رضا فقیه میرزایی
 دکتر غزل شمسی پور  دکتر حمیدرضا صدرارحامی دکتر محمد نیک روان
 دکتر محمد طهماسبی  دکتر عبدالله عشقی دکتر محمد صبری
 دکتر احمد شریف دکتر مهرو سعیدی دکتر وحید سادات پور
 دکتر سائده عباس پور  دکتر امیر جوادپور  دکتر سارا نجف زاده
دکتر لطف اله علی پور دکتر مسعود ظهرابی  مهندس اردشیر خسروی
دکتر لعیا علی احمدی دکتر نازنین معارفی دکتر معصومه زینال نژاد
دکتر علی اکبر حسنی دکتر علی یاراحمدی
  دکتر حمیدرضا طلایی  دکتر اکرم رضا
 دکتر کوروش داداش تبار دکتر رحیم اصغری